Ninja Kendo

ninja games free


Description:


In Ninja Kendo game, you will face Sensei and try to block his attacks.


Use the arrow keys to control the ninja.


Tags:


Ninja Games Free,Ninja Games,ninja game,Ninja Games unblocked,Ninja Games hacked,Ninja Games online, Ninja Kendo


Link play games: http://ninjagamesfree.net/ninja-kendo.html

Bình luận

Lời bình luận ẩn

Hồ sơ

ninjagames

Author:ninjagames
Chào mừng đến với FC2 Blog!

Bài viết mới
Lời bình luận mới
Lưu trữ hàng tháng
Thể loại
Khuôn tìm kiếm
Hiển thị RSS Link
Link
Khuôn đăng ký bạn Blog

Kết bạn Blog với người này